Kiểm Thử Phần Mềm

Bạn muốn trở thành
Automation Tester?

Tại iTMS Coaching, chúng tôi có những khoá học online miễn phí nhằm giúp bạn trau dồi nhiều kỹ năng trong chuyên ngành Kiểm Thử Phần Mềm, giúp bạn nâng cao hiệu quả hơn khi làm việc. 

Để nhận những thông báo mới từ chúng tôi, bạn có thể để lại email của bạn tại form bên dưới.

Subscribe & Download

Never miss a new episode! Subscribe using your favorite app for listening to podcasts:

Listen on
Apple Podcasts
Listen on
Spotify
Listen on
Podbean

Bài viết từ Blog

  • Xu Hướng

  • gần đây

  • tài liệu mẫu

  • Ebook

  • Kiến thức nền tảng

  • automation test

  • performance test

Trở thành cao thủ Automation Testing

Bằng những công thức không thể đơn giản hơn, chỉ trong 28 ngày. Chương trình huấn luyện đặc biệt chuyên sâu Coaching 1-1 tại iTMS Coaching.

Copyright © 2020 The iTMS Coaching. All Rights Reserved