.st0{fill:#FFFFFF;}

Agile Estimating and Planning – Robert C.Martin Series 

Các kỹ thuật ước lượng phát triển phần mềm truyền thống thường chậm và thực hiện trong thời gian dài hoàn toàn không phù hợp với các quy trình dự án Agile. Do đó cần có các phương pháp ước tính mới với các ưu điểm mất ít thời gian tính toán mà vẫn đảm bảo được việc cung cấp đủ thông tin, đưa ra thứ tự ưu tiên hợp lý phù hợp với mô hình dự án Agile.
Hầu hết chúng ta đều đã trải qua những cuộc họp ước lượng mất thời gian như vậy và đều từng cảm nhận được trải nghiệm đau đớn này. Luôn có những cuộc thảo luận bất tận về mức độ phức tạp của ‘X’ và thời gian để code bao nhiêu lâu là đủ. Vấn đề là mỗi nhiệm vụ luôn độc lập với các nhiệm vụ khác.Và mỗi người đều có quan điểm riêng tùy thuộc vào mức độ nhận thức của từng cá nhân về công việc của họ. Nên thật khó để thống nhất các ý kiến và số liệu đưa ra cũng chỉ có thể dừng ở mức tương đối.
Để nắm rõ hơn về kỹ thuật Estimation và Planning trong Agile, chúng tôi xin gửi tặng bạn cuốn sách của tác giả Robert C.Martin Series. Hãy download chúng tại đây: DOWNLOAD
Nếu thấy hay và hữu ích, xin hãy giúp chúng tôi chia sẻ trang web này rộng rãi đến với nhiều người hơn để họ cùng nhận những giá trị quý báu này bạn nhé.

related posts:
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}