.st0{fill:#FFFFFF;}

Cẩm nang sử dụng CSS Locator – Xpath Selector 

CSS (Cascading Style Sheets) là một ngôn ngữ được sử dụng để mô tả style của một HTML document và CSS Selector được sử dụng để xác định các phần tử trong document đó.
Xpath là tên viết tắt của XML Path Language với việc sử dụng các syntax tương tự như các ‘path’ (đường dẫn) để xác định các nodes trong một XML document.
Để hiểu rõ hơn về CSS Locator và Xpath Selector, chúng tôi xin gửi tặng bạn ebook về ‘Cẩm nang sử dụng CSS Locator – Xpath Selector’.
Vui lòng download tại đây: DOWNLOAD.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ đến với tất cả mọi người các bạn nhé.

related posts:
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}