March 6

Hướng Dẫn Cài Đặt Jmeter

0  comments

Hướng Dẫn Cài Đặt Jmeter

Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt Jmeter

Vì JMeter là phần mềm mở được viết bằng Java vì thế để sử dụng được Jmeter bạn cần phải cài đặt Java trước tiên. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt Java tại đây.

Kiểm tra xem đã cài Java chưa bằng cách mở Command line lên và gõ: java -version

Nếu đã cài Java có version 1.7 trở lên rồi thì thôi không cần phải cài nữa.

Tiếp đo truy cập trang web: http://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi để download Apache JMeter.

Giải nén tệp zip/tar vào thư mục mà bạn muốn. Không có màn hình cài đặt, chỉ cần giải nén là việc cài đặt của bạn đã hoàn tất.

Dưới đây sẽ mô tả về các thư mục và tầm quan trọng của các thư mục trong bộ cài đặt JMeter:

/ bin: Chứa file script JMeter để bắt đầu JMeter

/ docs: Các files tài liệu JMeter

/ extras: các tệp phụ có liên quan

/ lib /: Chứa thư viện Java cần thiết cho JMeter

/ lib / ext: chứa các tệp jar cốt lõi cho JMeter và các giao thức

/ lib / junit: Thư viện Junit được sử dụng cho JMeter

/ printable_docs:

Khởi chạy Jmeter

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong Apache JMeter là gì và cách cài đặt Apache JMeter.

Loved this? Spread the word


About the Author

Được thành lập bởi Anh Pham từ 2019. iTMS Coaching là nơi cung cấp những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin nói chung và chuyên ngành Kiểm Thử Phần Mềm nói riêng.

iTMS Coaching

Related posts

Phân Tích Và Đánh Giá Các Thông Số Của Report Trong JMeter

​Read More

Hướng Dẫn Xây Dựng Test Plan Hoàn Chỉnh Kết Hợp Sử Dụng Json Extractor Và CSV Dataset Config.

​Read More

Hướng Dẫn Tạo Test Script Recording Trên Jmeter

​Read More

Hướng Dẫn Cấu Hình REST API Trong Jmeter

​Read More
Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!