Ủng hộ chúng tôi

Cùng chúng tôi xây dựng cộng đồng Kiểm Thử Phần Mềm Chào bạn, The iTMS Coaching team xin cảm ơn bạn đã luôn luôn quan tâm …

Defect – Bug

Tìm hiểu về Defect – Bug Lỗi phần mềm (Defect) trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc …