Automotive Testing

Automotive testing là gì? Có thể vì Automotive testing được biết đến sau Automation testing nên ngay cái nhìn đầu tiên vẫn có nhiều người hiểu nhầm …

Test Script Là Gì?

Test Script là một nhóm mã lệnh dạng đặc tả kịch bản dùng để tự động hóa một trình tự kiểm tra, giúp cho việc kiểm …

Checklist

Với mỗi một kiểm thử viên chắc không xa lạ gì khi viết test case theo hàng ngang, hàng dọc hay checklist. Mỗi một cách viết …