8 bộ Test Strategy mẫu

Test Strategy là gì? Test Strategy (chiến lược test) là cách bạn xác định hướng tiếp cận test, cái bạn muốn đạt được, và làm như …