March 18

Phân Tích Và Đánh Giá Các Thông Số Của Report Trong JMeter

0  comments

Phân Tích Và Đánh Giá Các Thông Số Của Report Trong JMeter

Đối với Performance Testing thì việc đánh giá, phân tích report sau khi đã thực thi test, là một điều không phải đơn giản,dù cho report hiển thị chi tiết đến mức nào thì cuối cùng người test (QC/Tester) vẫn phải là người đọc hiểu và đưa ra kết luận cho report đó. JMeter cũng không ngoại lệ, report của JMeter đầy đủ những thông tin cần thiết, nhưng làm thế nào để hiểu? Hy vọng bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn có được cái nhìn tổng quan về các thông số của report, tự đánh giá được status của hệ thống sau khi test.

Ở bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào một trong những Report hữu ích của JMeter, đó là Aggregate Report.

Chúng tôi sẽ thực thi test plan kết hợp sử dụng json extractor và csv dataset config ở bài viết trước. Sau đó sử dụng Aggregate Report để phân tích và đánh giá.

Để run toàn bộ test plan ở bài viết trước, có thể sử dụng phím tắt Ctrl + R hoặc nhấn button run Image ở trên Icon Toolbar.

Sau khi thực thi xong, chúng ta sẽ quan tâm Aggregate Report.

 

Các số liệu trong Aggregate Report

Ở đây có thể thấy Aggregate Report là một report dạng table, với 13 columns ứng với 13 thông số. Hãy tìm hiểu xem ý nghĩa của từng thông số là gì nhé

Label: Hiển thị tên của từng request có trong test plan của bạn.
Mặc định, tất cả những request bị trùng tên trong test plan, sẽ chỉ hiển thị 1 dòng duy nhất trong table này, cho dù nội dung của các request đó có khác nhau hay nằm khác Thread Group đi chăng nữa. Vì vậy, khi đặt tên cho các Request, các bạn nên lưu ý nhớ điều này, và đặt tên khác nhau nhé. Tham khảo hình bên dưới:

“Include group name in the label?” is UNCHECKED by default (Hình bên trên)

Nếu lựa chọn “Include group name in the label?” được check, thì những request sẽ được gán thêm tiền tố bằng tên của Thread Group chứa request đó. Tham khảo hình bên dưới:

• # Samples: Tổng số lần run của request. Công thức như sau:

# Samples = Number of Threads (users) * Loop Count

Ví dụ 1: Thread Group có cấu hình:
– Number of Threads (users): 10
– Loop Count: 3
Thì 1 HTTP Request của Thread Group này sẽ run 10 x 3 = 30 (lần)
—> # Samples: 30

Tuy nhiên, công thức trên sẽ không còn đúng trong 1 số trường hợp: đó là khi Request của bạn nằm bên dưới 1 Logic Controller nào đó, chẳng hạn như Logic Controller, such as Loop Controller, Once Only Controller, While Controller, v.v…

Ví dụ 2: Tiếp tục với ví dụ 1 ở trên, nhưng lần này thì hãy để HTTP Request vào 1 Logic Controller, là Loop Controller, và để giá trị Loop Count cho controller này là 2. Lúc này request của bạn sẽ run: 10 x 3 x 2 = 60 (lần).
—> # Samples: 60

Average (millisecond): Thời gian phản hồi trung bình (Response Time) của request, tính cho đến lần run cuối cùng.

Ví dụ 3: Một Request A run tổng cộng 4 lần với các kết quả Response Time tương ứng là 101ms, 106ms, 153ms, và 128ms. Thì Response Time trung bình của Request A sẽ là 122ms 

• Min (millisecond): Respone Time thấp nhất của request tính cho toàn bộ tất cả các lần run.

Trong ví dụ 3 ở trên thì Min là 101 ms

• Max (millisecond): Respone Time cao nhất của request tính cho toàn bộ tất cả các lần run.

Trong ví dụ 3 ở trên thì Max là 153 ms

Percentiles (millisecond): Ở đây chúng tôi sẽ giải thích sơ qua một chút về Percentiles. Nói một cách đơn giản Percentiles sẽ là một con số x, và đi kèm theo 1 giá trị A. Nghĩa là sẽ có x% có giá trị thấp hơn giá trị A, còn lại (100-x)% sẽ có giá trị lớn hơn giá trị A.

Lấy 1 ví dụ đơn giản. Sau một bài kiểm tra ở lớp học, cô giáo nói 90th Percentile điểm số là 6. Nghĩa là 90% số điểm của lớp sẽ dưới 6 điểm, còn lại 10% sẽ cao hơn 6 điểm. Hay một ví dụ khác, sau khi làm bài đánh giá năng lực để pv vào 1 công ty, người ta thông báo cho bạn điểm số của bạn có Percentile là: 74%. Nghĩa là trong số tất cả những người đã làm bài test này, có 74% số người có điểm thấp hơn bạn, và 26% còn lại có điểm số cao hơn bạn.

• Median (millisecond): Nó gần giống với trung bình, nhưng ý nghĩa thì khác hoàn toàn. Median + một giá trị A, sẽ chia toàn bộ các giá trị của bạn thành 2 phần bằng nhau, một phần sẽ chứa những giá trị < A, phần còn lại sẽ chứa những giá trị > A. Median cũng được hiểu như là 50th Percentile. Quay lại Performance, thì Median sẽ chỉ ra, sẽ có 50% số request có response time nhỏ hơn giá trị (hiển thị trên table), và 50% số request còn lại có response time lớn hơn giá trị này

90% Line (90th Percentile) (millisecond):nghĩa là 90% số requests sẽ có response time nhỏ hơn giá trị hiển thị trong table, 10% số requests còn lại sẽ có response time lớn hơn giá trị hiển thị trong table

95% Line (90th Percentile) (millisecond):nghĩa là 95% số requests sẽ có response time nhỏ hơn giá trị hiển thị trong table, 5% số requests còn lại sẽ có response time lớn hơn giá trị hiển thị trong table

• 99% Line (90th Percentile) (millisecond):nghĩa là 99% số requests sẽ có response time nhỏ hơn giá trị hiển thị trong table, 1% số requests còn lại sẽ có response time lớn hơn giá trị hiển thị trong table

Ba thông số percentile 90th, 95th và 99th là những thông số rất được hay sử dụng trong percentile, không chỉ Performance Testing mà còn trong những lĩnh vực khác nữa. Và những con số này hoàn toàn có thể cấu hình được trong JMeter thông qua file jmeter.properties

Error %: % số lượng request bị fail, bị lỗi. Ví dụ bạn run request A 100 lần và thấy có 15% errors, nghĩa là request A đã fail/error 15 lần (100*15%)

Throughput: Thông lượng – Con số này cho bạn biết được số lượng requests được hệ thống (server) xử lý trong 1 đơn vị thời gian, có thể là giây, phút, hoặc giờ. Công thức tính throughput là:

Throughput = (Tổng số lượng requests) / (Tổng thời gian) * (Đơn vị chuyển đổi)

Với:
Tổng số lượng requests = Tổng số lần request này được run
Tổng thời gian = (Thời gian bắt đầu chạy của request cuối cùng) + (Thời gian chạy/Response Time của request cuối cùng) – (Thời gian bắt đầu chạy của request đầu tiên)
Đơn vị chuyển đổi: Mặc định nó sẽ tính theo millisecond, nên để đổi về second thì số này sẽ là 1000, hoặc 1000*60 nếu bạn muốn chuyển về phút.

Ví dụ 4: Chúng tôi sẽ run 1 test plan với 10 threads và 1 lần Loop Count, test này có 2 HTTP Request là Login to page và Search order. Hãy xem kết quả bên dưới:

Trong bài test này, chúng tôi đã sử dụng thêm một Listener nữa đó là View Result in Table để có thể thấy các thông số về thời gian start, response time một cách nhanh nhất.

Thời gian bắt đầu chạy của request đầu tiên: 18:45:30.177 (1584531930177 in ms)
Thời gian bắt đầu chạy của request cuối cùng: 18:45:39.779 (1584531939779 in ms)
Thời gian chạy/Response Time của request cuối cùng: 842 ms
Tổng thời gian = (1584531939779 + 842– 1584531930177) = 10444
Tổng số lượng requests = 20

Throughput = 20/ 10444* 1000 ≈ 1.9149751/sec

Bây giờ hãy kiểm tra với Throughput ở trong Aggregate Report:

-> Throughput tính ở trên bằng với Throughput trong Aggregate Report.

Lưu ý: Đối với JMeter thì nó luôn luôn hiển thị Throughput > 1.0, vì vậy trong một số trường hợp số này < 1.0 thì nó sẽ convert qua một đơn vị khác để hiển thị. Ví dụ 0.5 requests/second, 0.5 ko thoả điều kiện, nên nó sẽ hiển thị là 30requests/min. Nhưng nếu bạn ghi kết quả ra file CSV, thì con số throughput luôn luôn ở dạng request/second, nên trong trường hợp này nó sẽ hiển thị là 0.5

KB/sec: Cũng là thông lượng, nhưng ko đo lường bằng số request, mà đo Kilobytes/second. Công thức là

Throughput KB/sec = (Throughput * Average Bytes) / 1024

Với Aggregate Report thì chúng ta không thấy được thông số Average Bytes. Bạn có thể xem thông số này từ Summary Report.

Total: Trong report có 1 dòng cuối cùng đó là Total, nó sẽ tổng kết lại toàn bộ kết quả từ những request bên trên. Ngoại trừ # Samples, Throughput và KB/sec, nó sẽ được cộng lại theo đúng nghĩa “Total”. Còn các thông số còn lại đều được tính Total bằng cách lấy giá trị trung bình từ tất cả những request ở trên.

Phân tích Report

Sau khi đọc xong phần 1 ở trên, thì ít nhất các bạn cũng đã có cái nhìn tổng quan về các thông số trong report. Ý nghĩa của từng thông số là gì. Bước tiếp theo đây, hãy nhìn vào những con số đó và đưa ra một đánh giá phù hợp.

Hãy tập trung vào 2 thông số quan trọng nhất của mọi Performance Report:

Response Time: chỉ ra được việc xử lý request NHANH hay CHẬM. Và đương nhiên, Response Time thì phải càng THẤP càng tốt.
Throughput: chỉ ra được số lượng requests được server xử lý trong một đơn vị thời gian. Vậy thì, cùng một thời gian, càng xử lý được càng nhiều càng tốt. Nên với Throughput thì nó phải càng CAO càng tốt

Dựa vào đó, chúng ta có những trường hợp như sau:
1. Response Time: THẤP and Throughput: THẤP –> Trường hợp này sẽ không bao giờ xảy ra. Vì Response Time THẤP nghĩa là thời gian đáp ứng rất nhanh, nhưng Throughput THẤP lại chỉ ra rằng số request được xử lý rất ít. Noooo, chuyện này là vô lý.

2. Response Time: THẤP and Throughput: CAO –> Đây là một kết quả lý tưởng phải không nào các bạn? Thời gian xử lý thấp và số lượng request xử lý cùng đồng thời lại cao. Còn chần chờ gì nữa mà không tự tin báo cáo rằng Server đang rất tốt. Hãy xem xét khả năng mở rộng các tính năng, hoặc tăng thêm số lượng test để tìm xem giới hạn của server là bao nhiêu.

3. Response Time: CAO and Throughput: THẤP –> Ngược lại với bên trên, đây là lúc mà Performance Test của bạn đã bị fail. Test chỉ ra rằng thời gian xử lý quá cao, và lượng request được xử lý lại rất thấp. Phải xem xét để improve về phía sever side.

4. Response Time: CAO and Throughput: CAO –> Khá nhạy cảm, vì bạn có thể thấy Throughput cao, tức là server đang làm việc rất tốt, vậy tại sao thời gian xử lý lại cũng cao (không tốt). Có thể vấn đề lúc này đế từ phía Client, hoặc cụ thể là đến từ JMeter, có thể đoạn script của bạn viết chưa được tối ưu, khiến quá trình nó xử lý mất nhiều thời gian chẳng hạn? Hãy kiểm tra lại để chắc chắn rằng mình có một kết quả test chính xác nhé.

Nguồn: https://jmetervn.com/2016/10/10/analyze-the-aggregate-report-in-jmeter/

Loved this? Spread the word


About the Author

Được thành lập bởi Anh Pham từ 2019. iTMS Coaching là nơi cung cấp những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin nói chung và chuyên ngành Kiểm Thử Phần Mềm nói riêng.

iTMS Coaching

Related posts

Hướng Dẫn Xây Dựng Test Plan Hoàn Chỉnh Kết Hợp Sử Dụng Json Extractor Và CSV Dataset Config.

​Read More

Hướng Dẫn Tạo Test Script Recording Trên Jmeter

​Read More

Hướng Dẫn Cấu Hình REST API Trong Jmeter

​Read More

Hướng Dẫn Cấu Hình SOAP API Trong Jmeter

​Read More
Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Subscribe to our newsletter now!