.st0{fill:#FFFFFF;}

Tìm hiểu về Requirement Traceability Matrix 

Bạn là business analysis, tester/QC … tham gia vào quá trình phát triển phần mềm. Vậy làm thế nào để bạn biết test case của mình đã cover được hết requirement của khách hàng hay chưa?
Câu trả lời ở đây là: Requirement Traceability Matrix (RTM)
RTM là nơi cho bạn thấy được những lỗ hổng (không được liên kết) ở mỗi bước (requirement, test scenarios, test cases and defects)

Requirement Traceability Matrix

Requirements management (QLYC) là gì?

Quản lý yêu cầu là một cách tiếp cận có hệ thống để tìm kiếm, tài liệu hoá, tổ chức, truy vết sự thay đổi yêu cầu của một hệ thống.
Quản lý yêu cầu đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng và cung cấp bằng chứng để biết công việc đã được thực hiện và thực hiện một cách chính xác.

Requirement Traceability Matrix (RTM) là gì?

Là một tài liệu dưới dạng bảng (or spreadsheet) đồng liên quan bất kỳ hai tài liệu cơ bản đòi hỏi một mối quan hệ nhiều-nhiều để kiểm tra tính đầy đủ của các mối quan hệ. Nghĩa là để đảm bảo rằng tất cả mọi thứ trong phạm vi của các tài liệu có liên quan, nó được sử dụng để theo dõi các yêu cầu và kiểm tra các yêu cầu này đã được đáp ứng đủ hay chưa.

Mục đích của Requirement Traceability Matrix

 • Sự tin tưởng của khách hàng: Đầu tiên và quan trọng nhất là xây dựng lòng tin của khách hàng rằng sản phẩm đang được phát triển và kiểm thử theo yêu cầu
 • Đảm bảo độ bao phủ tuyệt đối: Tất cả requirement cần phải được bao phủ trong Test Design và trong quá trình thực hiện test. Mục đích là đảm bảo cover được 100% trường hợp kiểm thử.
 • Theo dõi thay đổi yêu cầu: Duy trì trong suốt vòng đời của việc phát hành, thay đổi các yêu cầu này cũng được ghi lại và theo dõi trong RTM.
 • Quản lý rủi ro: đảm bảo rằng mỗi requirement có thể được test và cuối cùng phải được test.
 • Phát hiện và đề xuất chức năng bị thiếu.
 • Tasks: Trợ giúp trong việc tạo ra các tài liệu về yêu cầu, spec, các tài liệu bàn giao, và plan dự án.
 • Khả năng bảo trì: Bất kỳ sự thay đổi yêu cầu nào đều có thể theo dõi được để cập nhật trong Test Design.
 • Bám theo scope: Sử dụng việc đảo ngược việc truy xuất để đảm bảo rằng không có kiểm thử thêm nào được thực hiện mà không có một yêu cầu tương ứng.
 • Đánh dấu bất kỳ yêu cầu không rõ ràng (thiếu)
 • Chất lượng sản phẩm: Phạm vi kiểm thử và tình trạng lỗi tương ứng tìm ra tạo thêm niềm tin cho khách hàng về chất lượng của sản phẩm.
 • Ước tính yêu cầu thay đổi: Sử dụng RTM, Test Manager có thể dễ dàng đánh giá tác động và số lượng công việc cần thiết nếu có bất kỳ yêu cầu thay đổi nào.
 • Chất lượng của thành phần: Cần đánh giá được các component nào có nguy cơ xảy ra nhiều lỗi nhất, một cách khác để đánh dấu các khu vực có nguy cơ cao cần được kiểm tra kỹ hơn.

Các loại Traceability Test Matrix

 • Forward traceability (Truy xuất nguồn gốc xuôi)
 • Backward or reverse traceability (Truy xuất nguồn gốc ngược)
 • Bi-directional traceability (Truy xuất nguồn gốc hai chiều)

Vui lòng Download bộ tài liệu mẫu bên dưới, mọi đóng góp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

related posts:
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}