.st0{fill:#FFFFFF;}

Software Testing – Ron Patton 

Một cuốn sách dựa trên các nguyên tắc cơ bản tập trung vào các chiến lược và thủ tục. Cuốn sách sẽ giúp bạn nhanh chóng tiếp cận những thuật ngữ và phương pháp cơ bản mà bạn sẽ phải cần đến. Nó cung cấp phương pháp dễ dàng hơn trong việc tìm ra các vấn đề Software Testing phổ biến nhất. Sau khi đọc cuốn sách này bạn có thể dễ dàng thực hiện các bài kiểm tra trên các ứng dụng web, kiểm tra về khả năng sử dụng, chức năng và nhiều thứ khác.
Hãy download miễn phí tại đây: DOWNLOAD
Cùng nhau chia sẽ những kiến thức quý báu này đến với nhiều người hơn để giúp cộng đồng kiểm thử phần mềm Việt Nam cùng lớn mạnh bạn nhé.

related posts:
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}