Là một TESTER, làm việc quá miệt mài không chỉ khiến chúng ta bị ...

​Read More

Trong quá trình thực hiện công việc kiểm thử phần mềm, chúng ta gặp ...

​Read More

Lỗi thường gặp khi viết CV Tester bằng Tiếng Anh Các nhà tuyển dụng, ...

​Read More

KIÊN TRÌ Là những người kiên trì tìm hiểu tới khi bug được report ...

​Read More

Ứng dụng ngân hàng là một trong những loại ứng dụng phức tạp nhất ...

​Read More

Một chuyên viên kiểm thử phần mềm giỏi cần có kiến thức và kỹ ...

​Read More