.st0{fill:#FFFFFF;}

Tài liệu tự học HTML5 

HTML (viết đầy đủ là HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) đây là ngôn ngữ dùng để bố cục cho 1 website và được trình duyệt (browser) biên dịch. Có thể hiểu nôm na HTML chính là “bộ xương” của website, giúp tạo nền vững chắc cho các thành phần khác.
HTML5 là bản nâng cấp của HTML được ra mắt vào tháng 10 năm 2014. Với những tính năng mới đầy hữu ích.
Một số thẻ được bổ sung như:

  • Thẻ <audio> và <video> giúp nhúng file âm thanh và video trực tiếp vào file HTML.
  • Thẻ <canvas> dùng để vẽ đồ họa bằng cách dùng Javascript.
  • Ngoài ra HTML5 còn cung cấp 1 số thuộc tính mới hỗ trợ cho thẻ form như: number,email… giúp công việc nhập liệu trở nên dễ dàng hơn.

Khi học theo giáo trình này bạn sẽ được cung cấp các kiến thức về cách sử dụng cũng như vai trò của các thẻ, thuộc tính mới trong HTML5. Mỗi phần học sẽ luôn có ví dụ để cho bạn dễ hình dung và hiểu rõ.
Hãy download miễn phí tại đây: DOWNLOAD
Hãy giúp chúng tôi chia sẻ trang web này đến với nhiều người hơn để cùng nhau xây dựng cộng đồng kiểm thử phần mềm Việt Nam lớn mạnh bạn nhé.

related posts:
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}