.st0{fill:#FFFFFF;}

Trọn bộ Test Case Mẫu dành cho Tester 

Test Case là gì?

Test case là mô tả một dữ liệu đầu vào (input), hành động (action) hoặc một sự kiện (event) và kết quả truy vấn (expected response). Test case nhằm kiểm tra từng chức năng của ứng dụng phần mềm hoạt động đúng hay không.

Một test case có thể có các phần đặc thù khác nhau như mã test case, tên test case, mục tiêu test, các điều kiện test, các yêu cầu data input, các bước thực hiện và các kết quả mong đợi. Mức chi tiết có thể được định nghĩa khác nhau dựa vào ngữ cảnh của dự án và quy mô của công ty sản xuất phần mềm.

Quá trình phát triển test case có thể giúp tìm ra lỗi trong các yêu cầu hoặc thiết kế của ứng dụng, vì nó đòi hỏi phải tư duy hoàn toàn thông qua các hoạt động của ứng dụng. Vì lý do này, việc chuẩn bị test case sớm nhất có thể trong qui trình phát triển phần mềm là rất hữu ích.

Vai trò của Test Case

Test case là rất quan trọng trong bất kì dự án nào vì đây là bước đầu tiên trong quá trình test và nếu có gì đó sai sót ở bước này sẽ kéo theo hệ quả ở các giai đoạn tiếp theo trong vòng đời test.

Một tester luôn phải biết dữ liệu nào cần thực hiện test, thứ tự test đây là điều kiện quyết định cho việc test

Test case liệt kê yêu cầu của khách hàng. Là việc quan trọng để xác định những thay đổi mà khách hàng mong muốn. Khi thay đổi một số chức năng của việc test nó cũng không thay đổi chức năng của phần mềm hay ứng dụng.

Một bản test case bắt buộc phải có từng trạng thái riêng để người trưởng nhóm biết được chức năng nào của ứng dụng đã được test và chưa được test, những chức năng nào nhiều lỗi và ngược lại.


Tặng bạn bộ Test Case Mẫu bên dưới, hãy tải chúng về và hãy chia sẻ cho người khác nếu thấy hữu ích. Nếu có đóng góp hãy liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]

related posts:
Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}