.st0{fill:#FFFFFF;}

7 bộ Test Report mẫu dành cho Tester chuyên nghiệp 

Test Report là gì?

Test Report là mẫu tài liệu quan trọng và rút gọn về các thông tin thay đổi từ người thực thi tới khách hàng.

Nhắc lại về quy trình kiểm thử phần mềm, chúng ta có những trạng thái sau:

 • Project creating (Khởi tạo dự án)
 • Test Plan preparing Execute testing (Chuẩn bị kế hoạch kiểm thử)
 • Test Case execution (Thực thi test case)
 • Finding bugs (Tìm lỗi)
 • Making reports (Làm báo cáo)

Như bạn có thể thấy các bản báo cáo được chuẩn bị có thể chứa các thông tin về hoạt động từ các trạng thái trước. Nên chúng ta có thể xác định Test Report như một tài liệu chứa các thông tin về các hành động đã được thực thi (Chạy test cases, phát hiện lỗi, thời gian bỏ ra…) và các kết quả của quá trình thực thi này (test case không thành công/ thành công, số lượng bugs và crashes…)

Vì sao cần phải có Test Report?

Thực tế có ít nhất ba lý do cho việc chuẩn bị Test Report:

 1. Bản Test Report tốt sẽ cho phép chúng ta (và không chỉ riêng chúng ta) có thể đánh giá trạng thái hiện tại của dự án cũng như chất lượng của sản phẩm.
 2. Có khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt nếu cần thiết.
 3. Test Report có thể là tài liệu cuối cùng xác định việc sản phẩm đã sẵn sàng phát hành hay chưa.

Chất lượng và tính minh bạch là điều kiện bắt tiên quyết để tạo ra một Test Report. Bởi vì đấy là chìa khóa cho khách hàng đánh giá được giá trị công việc của chúng ta

test report

Khi nào nên báo cáo Test Report

Test Report (Báo cáo kiểm thử) có thể được chia thành hai loại liên quan đến thời gian: giữa và cuối

Test Report ở khoảng thời gian giữa dự án nên thể hiển tiến độ công việc. Tiến độ không thay đổi nhưng linh động và được xác định bằng cách so sánh trạng thái của dự án ở các khoảng thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng). Trên thực tế, tiến độ là tập hợp các số liệu nhằm hiểu rõ các giai đoạn của dự án như thế nào.

Số liệu được tạo ra riêng biệt cho từng dự án, dựa trên các mục tiêu đã được xác định cho việc kiểm thử thành công. Chúng cho phép tạo ra sự so sánh tổng thế cho dự án một cách đủ nhanh.

Phiên bản của Test Report là một điều quan trọng khác và thường được dùng cho các báo cáo ở khoảng thời gian giữa dự án. Nó mô tả các nhiệm vụ được thực hiện bởi đội ngũ kiểm thử cho một phiên bản cụ thể của sản phẩm.

Bản báo cáo cuối cùng cho thấy một cái nhìn chung về công việc đã thực hiện (trong bối cảnh các thước đo chỉ số đã được thiết lập) và sự tiến triển của sản phẩm. Ngoài ra bạn cần phải cung cấp thông tin đầy đủ về trạng thái của sản phẩm tại thời điểm đó ( số lượng lỗi chưa sửa, liệu sản phẩm đã được kiểm thử đầy đủ chưa, hay là cần thêm chu kỳ kiểm thử nữa, độ sẵn sàng của sản phẩm cho việc phát hành)…

Nội dung của một bản Test Report

 • Thông tin dự án

Thông thường, bạn nên ghi rõ tên dự án, tên sản phẩm và phiên bản của sản phẩm trong bản Test Report.

 • Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của từng giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm (kiểm tra chức năng, kiểm tra hiệu năng, kiểm tra giao diện người dùng, vv) cần phải được mô tả trong Test Report.

 • Tóm tắt kiểm thử

Điều tiếp theo bắt buộc phải được chỉ ra như phần dưới đây:

 • Số lượng các test case đã thực hiện
 • Số lượng các test case thành công
 • Số lượng các test case kiểm tra không thành công
 • Tỷ lệ phần trăm các test case thành công
 • Tỷ lệ phần trăm các test case không thành công
 • Các bình luận liên quan

Việc trình bày sẽ tốt hơn nếu bạn thể hiện các thông tin một cách trực quan. Dùng các chỉ dẫn màu sắc, các biểu đồ, và các bảng biểu được đánh dấu nổi bật.

Xem thêm: Trọn bộ Test Case Mẫu dành cho Tester

 • Các lỗi

Phần này nên chứa những thông tin sau:

 • Tổng số lỗi đã phát hiện
 • Trạng thái mỗi lỗi (mở, đóng, đã sửa lỗi, v.v.) – (open, closed, fixed etc.)
 • Số lỗi theo từng trạng thái (mở, đóng, đã sửa lỗi, v.v.) – (open, closed, fixed etc.)
 • Phân tích mức độ ưu tiên và mức độ xảy ra lỗi (Severity, priority)

Những mẫu Test Report chất lượng từ iTMS Coaching

Vui lòng download bộ tài liệu mẫu về Test Strategy bên dưới, mọi đóng góp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

related posts:




Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}