Xây dựng Và Thực Thi Test Plan Cơ Bản Trong Jmeter

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một test plan cơ bản nhất và cách thực thi test plan đó. Nếu bạn chưa cài đặt Jmeter thì có thể tham khảo tại đây nhé.

Xây dựng test plan

Đầu tiên, chúng ta cần xác định các bước trong một kịch bản test plan:

Steps:
1. Access vào trang web https://kiemthuphanmem.com
2. Access vào một vài bài viết ở menu bar (ví dụ: Test Design)
3. Click ‘Kiểm Thử Phần Mềm’ để quay lại trang chủ.
4. Access vào một vài bài viết ở menu bar (ví dụ: Các lệnh trong SQL)
Ở kịch bản test này, chúng ta sẽ run test với 8 Users, và mỗi Users loop 2 lần.

Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cách xây dựng và thực thi kịch bản test plan ở trên.

Step 1: Tạo Thread Group

Bước đầu tiên, bạn hãy tạo Thread Group, có thể hiểu Thread Group nó như là 1 bộ Test Suites, nó sẽ chứa toàn bộ Test Case của bạn bên trong, và bất cứ Test Plan nào của JMeter cũng phải có Thread Group. Click chuột phải vào Test Plan > Add > Threads (Users) > Thread Group.

Sau khi tạo xong bạn sẽ thấy Thread Group ngay bên dưới Test Plan. Nếu ko thấy thì bạn thử nhấn cái Expand arrow bên phải Test Plan để show Thread Group ra. Tiếp theo, set Number of Threads (Users) = 8 và Loop Count = 2.

Step 2: Tạo HTTP Requests

Bắt đầu tạo HTTP Request (đây sẽ là những request mà chúng ta sẽ thực thi) bằng cách click chuột phải vào Thread Group > Sampler > HTTP Request.

Sau đó cấu hình các thông số của HTTP Request như bên dưới:
– Đổi Name thành Access To Home Page. (Đây sẽ là request vào Home Page)
– Nhập domain name https://kiemthuphanmem.com vào field Server Name or IP.
– Nhập HTTPS vào Protocol [http] field (vì Web mình muốn test có sử dụng giao thức HTTPS, nếu là web HTTP bình thường thì ko cần nhập vào)
– Nhập “/” vào Path: Vì Home Page ko có phần path đằng sau, nên chỉ cần nhập “/” là đủ.


Tiếp tục làm như trên để tạo HTTP Request thứ 2, access vào một bài viết ở menu bar, cụ thể là bài post Test Design. Có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Shift + C khi đang chọn Home Page. Hoặc click chuột phải, chọn Duplicate
– Đổi Name thành Access To Post: Test Design.
– Nhập domain https://kiemthuphanmem.com vào field Server Name or IP.
– Nhập HTTPS vào Protocol [http] field
– Nhập /test-design/vào Path

Tạo HTTP Request thứ 3, click ‘Kiểm Thử Phần Mềm’ để quay lại trang chủ(Home Page).
Sau đó sửa các thông số của request này như sau:
– Đổi Name thành: Back To Home Page
– Nhập HTTPS vào Protocol [http] field
– Nhập / vào Path

Thực hiện tương tự như request thứ 3, access vào một bài viết ở menu bar, cụ thể là bài post Các lệnh trong SQL. Sau đó sửa các thông số của request này như sau:
– Đổi Name thành: Access To Post: Các lệnh trong SQL
– Nhập HTTPS vào Protocol [http] field
– Nhập /cac-lenh-trong-sql/ vào Path

Step 3: Tạo Listeners

Tiếp theo hãy tạo 1 vài Listener để xem kết quả sau khi chạy. Chúng tôi sẽ tạo 3 Listeners là View Result Tree, Aggreate Report và Summary Report

Thread Group → Add → Listener → View Result Tree

Thread Group → Add → Listener → Aggregate Report

Thread Group → Add → Listener → Summary Report

Thực thi test plan

Đến đây thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Trước khi thực thi test plan, bạn hãy nhớ lưu Test Plan lại. Và để chắc chắn rằng Test Plan của mình được config đúng, thì hãy run Validate trước rồi hãy run toàn bộ test sau. Validate sẽ giúp bạn chạy Test Plan với 1 User và loop 1 lần duy nhất, đồng thời xoá bỏ toàn bộ Timer (nếu có), để có thể xem được kết quả khi run 1 user một cách nhanh nhất.

Nếu kết quả bình thường, không có lỗi, thì bước tiếp theo bạn có thể tự tin run cái test plan của mình rồi đó.
Để run toàn bộ test plan, có thể sử dụng phím tắt Ctrl + R hoặc nhấn button run Image ở trên Icon Toolbar.

Trong quá trình chạy và sau khi chạy xong, chọn View Result Tree hoặc Aggregate Report hoặc Summary Report để xem kết quả.


Để run test plan lại, bạn có thể nhấn button Clear để xóa data cũ trên thanh Toolbar cho dễ nhìn nhé.

Hy vọng với bài viết này, các bạn sẽ có thể tự viết 1 Test Plan đơn giản và thực thi trên JMeter.

Nguồn: https://jmeter.apache.org/usermanual/build-web-test-plan.html

Leave a Reply